Kredyt na innowacje technologiczne


Zawarcie umowy o dofinansowanie

22 marca 2019 r.

Inter-Castor zawarł w marcu br. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie dotyczącą projektu INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI RETORTY PIECA DO AZOTOWANIA NA STANOWISKU SPAWALNICZYM w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.

Firma Inter-Castor Sp. z o.o. istnieje na rynku konstrukcji stalowych od 25 lat, korzenie przedsiębiorstwa sięgają jednak roku 1945, co daje ponad 50 lat tradycji. Przez te lata Spółka zdobyła ogromne doświadczenie w obszarze wytwarzania szerokiej gamy konstrukcji stalowych, a w szczególności elementów linii technologicznych do obróbki cieplnej metalu i szkła, konstrukcji dla przemysłu motoryzacyjnego, konstrukcji nośnych przenośników taśmowych i rolkowych oraz wielu innych realizacji, które wykonywane były na zlecenia klientów firmy, według ich dokumentacji i wymogów.

Spełnieniu oczekiwań klienta, zapewnieniu mu kompleksowej, rzetelnej obsługi, terminowego i zgodnego z jego wymogami jakościowymi wyrobu, przyświeca wiele przedsięwzięć podejmowanych przez kierownictwo firmy dotyczących organizowanych szkoleń pracowniczych, spotkań, czy choćby ciągłego doskonalenia przyjętego systemu zarządzania, uzyskiwanie nowych uprawnień, certyfikatów, podejmowanie wyzwań i spełnienie wymogów kolejnych norm branżowych, czy też systemowych.

Idąc w tym kierunku Inter-Castor w marcu br. zawarł umowę o dofinansowanie realizacji projektu INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI RETORTY PIECA DO AZOTOWANIA NA STANOWISKU SPAWALNICZYM w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.

W ramach projektu nastąpi wdrożenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie Inter-Castor w postaci technologii produkcji retorty pieca do azotowania wykonanej ze stopu niklu Inconel 600 na zautomatyzowanym stanowisku spawalniczym. Dzięki realizacji projektu w Inter-Castor powstanie nowa, w pełni wyposażona linia produkcyjna, stanowiąca bazę technologiczną, dzięki której możliwe będzie wytwarzanie retort ze stopu niklu Inconel 600 poprzez jednostronne spawanie metodą MIG (131).

Do wdrożenia technologii i uruchomienia nowego procesu produkcji w ramach zawartej umowy zakupione zostaną:
zautomatyzowane stanowisko do spawania,
wycinarka laserowa do blach o zakresie roboczym  stołu 2000×6000, mocy 6 kW,
zwijarka 4 walcowa do blach (max długość blachy 3000mm, max grubość 10 mm),
prasa krawędziowa CNC 4000 mm o nacisku 320 Ton,
defektoskop,
ukosowarka do blach,
oprogramowanie wspomagającego projektowanie 3D  (mające wpływ na jakość).

Urządzenia te  stanowią kompletną linię technologiczną do produkcji retort zgodnie z opracowaną w pracach B+R technologią.