B+R w Inter-Castor


Inwestujemy w rozwój nowych technologii

12 maja 2017 r.

Inter-Castor od ponad 25 lat  prowadzi działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych – wszelkiego rodzaju pomostów, obudów, kontenerów i pojemników oraz od ok. 10 lat pieców i elementów linii technologicznych do obróbki cieplno-chemicznej metali czy też szkła. Zwykle produkcja wykonywana jest na podstawie dokumentacji zleceniodawcy. Jednym z elementów pieca do obróbki cieplno-chemicznej jest retorta. W niej przeprowadza się proces cieplno-chemiczny, stąd musi być zbudowana z odpowiednich materiałów zapewniających jej stabilność. Obecnie stosowane technologie produkcji są trudne oraz czaso- i materiałochłonne. Nasi inżynierowie podjęli wyzwanie i we współpracy z naukowcami opracowali nową innowacyjną technologię produkcji retorty. Innowacyjność stanowiska polega na zastąpieniu tradycyjnej metody (111) dwustronnego spawania elektrodą elementów wykonanych z materiału inconel 600, jednostronnym spawaniem metodą MIG (131). Metoda ta nie znalazła dotychczas zastosowania w spawaniu materiałów niklowych, ze względu na ich specyficzną charakterystykę pod kątem spawania.

Idąc w tym kierunku Inter-Castor w kwietniu br. złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji retorty pieca do azotowania wykonanej ze stopu niklu Inconel 600 na zautomatyzowanym stanowisku spawalniczym w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne. W ramach tego działania firma zamierza uruchomić zautomatyzowaną linię do obwodowego spawania retort. Wniosek opiewa na kwotę ponad 4 mln zł, a dofinansowanie może wynieść 45% tej kwoty.

Wniosek o dofinansowanie obejmuje zautomatyzowane stanowisko do spawania, a także urządzenia produkcyjne: defektoskop, zwijarkę 4 walcową do blach, wycinarkę laserową, oprogramowanie wspomagające projektowanie 3D  (mające wpływ na jakość) stanowiące kompletną linię technologiczną do produkcji retort zgodnie z opracowaną w pracach B+R technologią. Wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji retorty pieca do azotowania wykonanej ze stopu niklu Inconel 600 na zautomatyzowanym stanowisku spawalniczym spowoduje wyeliminowanie / ograniczenie części dotychczasowych operacji pozwalając na znaczące skrócenie czasu wykonania retorty.

Wniosek przeszedł ocenę formalną, a pod koniec kwietnia br. odbyła się ocena merytoryczna przeprowadzona w formie panelu ekspertów przy udziale zewnętrznych ekspertów branżowych. Wyniki będą znane do końca sierpnia br.