News


Inter-Castor w TVP3

31 stycznia 2017 r.

Nasza firma miała przyjemność zaprezentować się na antenie TVP3, w programie poświęconym wdrażaniu zasad CSR (Społecznej Odpowiedzialności biznesu) w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. „Skaner CSR. O biznesie społecznie odpowiedzialnym” wyemitowany był na ogólnopolskiej antenie TVP3 w dniu 24 stycznia. Tytuł odcinka: Odpowiedzialność za środowisko.

Odcinek powtórkowy emitowany będzie w dniu 01.02.2017 r. o godz. 8.15. na antenie TVP3. Możesz obejrzeć go w internecie pod adresem http://tvpstream.tvp.pl/ o podanej godzinie.

Czytaj dalej …

KONKURS „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

11 październik 2016 r.

Inter-Castor, jako jedna z niewielu firm, został zaproszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze do prestiżowego konkursu Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs honoruje przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako instytucja zgłaszająca mogła przedstawić propozycje sześciu firm – po jednej w każdej kategorii konkursowej. Są nimi:

Kategoria główne:
1) Lider MŚP
2) Narodowy Sukces
3) Międzynarodowy Sukces
4) Odpowiedzialny Biznes

Kategorie specjalne:
5) STARTUP_PL
6) Badania + Rozwój

Inter-Castor został wskazany do zaproszenia do ww. konkursu w kategorii ODPOWIEDZIALNY BIZNES.

 

I Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

30 wrzesień 2016 r.

Inter-Castor wziął udział w I Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” – w jedynym w Polsce festiwalu poświęcony filmom promocyjnym i reklamowym z zakresu CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Nasz film został wysoko oceniony i zabrakło mu dosłownie kilku głosów jurorów do zdobycia wyróżnienia. Poniżej podziękowanie otrzymane od organizatorów.

Festiwal miał charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością

Nazwa Festiwalu nawiązuje do 17 Globalnych Celów zawartych w Agendzie ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie ONZ podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się w dniach 23-25 września 2015 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Festiwal odbywał się w pierwszą rocznicę tego wydarzenia. Tutaj raport z wydarzenia.

Najlepsze filmy zostały nagrodzone Złotą, Srebrną i Brązową Tarczą, a także specjalnym wyróżnieniem Jurorów. Organizatorzy zakładają cykliczność wydarzenia.

 

___________________________________________________________________________________________

31.01.2015 Społecznie odpowiedzialni w Inter-Castor

W P.P.U.H. Inter-Castor właśnie zakończył się projekt, którego celem było wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wraz ze zminimalizowaniem negatywnych skutków działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz wewnętrzne firmy w tym: zapewnienie bezpieczeństwa pracy, zwiększenie świadomości i popularności działań z zakresu CSR w obszarze środowiska naturalnego wśród pracowników oraz otoczenia zewnętrznego.

Mieszcząca się w Połupinie lubuska spółka Inter-Castor, będąca członkiem OPZL wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu finansowanego przez szwajcarski rząd: „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. W wyniku konkursu, który wygrała, otrzymała grant w wysokości 100 tysięcy złotych. 40 tysięcy sfinansowała ze środków własnych.

Dzięki tym pieniądzom w firmie zainstalowano nowoczesny system filtrowentylacji stanowisk spawalniczych, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa pracy, a także zminimalizowania wpływu na otoczenie zewnętrzne firmy. Projekt przyczynił się też do wdrożenia strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zbudowania kompleksowej polityki środowiskowej, edukacji ekologicznej pracowników oraz podniesienia świadomości poza organizacją na temat strategii, celów i działań firmy z zakresu CSR głównie w obszarze ochrony środowiska.

Środki zostały pozyskane dzięki wsparciu nowosolskiego parku technologicznego Interior, który był  doradcą przez cały czas trwania  inwestycji w firmie

 

___________________________________________________________________________________________

19.12.2014  restauracja ” Stary Młyn” w Brzeźnicy (k. Dąbia)-  II spotkanie z interesariuszami dotyczące Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w P.P.U.H. „Inter-Castor”

 Dokument jakim jest Strategia CSR powstał podczas realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach tego projektu Firma PPUH „Inter-Castor” wzięła udział w konkursie dla MSP i uzyskała dofinansowanie na projekt pn. „CSR w PPUH „Inter-Castor” w obszarze ochrony środowiska naturalnego”. Strategia CSR jest elementem tego projektu i powstała przy współudziale zewnętrznego doradcy- Pani Joanny Skałuba,  a także przedstawicieli i pracowników P.P.U.H.” Inter-Castor” .

 ________________________________________________________________________________________

W ramach projektu pn.: „CSR w Inter-Castor w obszarze ochrobny środowiska naturalnego”

16.12.2014 nasza firma poddała się audytowi certyfikującemu na zgodność wykonania kontrukcji

stalowych i aluminiowych z normą PN-EN 1090

Efekty wdrożenia normy:

– redukcja strat materiałowych

– materiały poprodukcyjne poddawane odpowiedniej utylizacji

– świadome stosowanie i użytkowanie właściwych i certyfikowanych materiałów (karty charakterystyk, w których zawarte są informacje jak z danym materiałem postępować)

– wyrób neutralny dla środowiska (spełniajacy wymagania, informacje dot. składu wyrobu)

– bezpieczeństwo wytwarzania i bezpieczeństwo wyrobu dla przyszłych użytkowników

– wzrost kunkurencyjności pracowników i firmy

Audy przeprowadziła jednostka certyfikująca TUV Rheinland

_________________________________________________________________________________________

dni otwarte

Uwaga !

„Dni otwarte” w P.P.U.H. Inter-Castor

Kolejne spotkanie organizowane ramach projektu pn.:

„CSR w P.P.U.H. Inter-Castor w obszarze środowiska naturalnego”

odbędzie się 08.12.2014 (poniedziałek) w godzinach 12:00-14:00

W programie zwiedzanie zakładu oraz dyskusja otwarta na temat proekologicznych rozwiązań w biznesie

Serdecznie zapraszamy !

Zarząd P.P.U.H. Inter-Castor

_________________________________________________________________________________________

Uwaga !!!

Kolejne spotkania z cyklu „dni otwarte” w P.P.U.H. Inter-Castor

W listopadzie aż dwa terminy, w któych mogą Państwo odwiedzić nasze przedsiębiorstwo i poznać dobre praktyki w zakresie rozwiązań prośrodowiskowych

17.11 (poniedziałek)- godz. 11:00- 13:00

27.11. (czawartek)- godz. 11:00- 13:00

Spotkania organizowane są w ramach projektu pn.:

„CSR w P.P.U.H. Inter-Castor w obszarze środowiska naturalnego”

Serdecznie zapraszamy !

_________________________________________________________________________________________

dni otwarteP.P.U.H. „Inter-Castor” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na

„dni otwarte”,które odbędą się 17.10.2014r.

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pn.:

„CSR w P.P.U.H. Inter-Castor w obszarze środowiska naturalnego”

Rozpoczęcie o godzinie 11:00

 

W programie zwiedzanie zakładu oraz dyskusja otwarta na temat proekologicznych rozwiązań w biznesie

 Serdecznie zapraszamy !

P.P.U.H. “Inter-Castor” Sp. z o.o

ul. Krośnieńska 5, Połupin

_________________________________________________________________________________________

06.08.2014 godz. 12:00-15:00- I spotkanie informacyjne dotyczące realizacji w
P.P.U.H. „Inter-Castor” Sp. z o.o. idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu-
Corporate Social Responsibility (CSR).

 

Spotkanie z pracownikami firmy przeprowadzi Doradca ds. CSR – Pani Joanna Skałuba

–  redaktor i sekretarz redakcji opiniotwórczego magazynu poświęconego społecznej odpowiedzialności- As biznesu
–  redaktor naczelna biuletynu korporacyjnego Ogniwo- Grant Prix w konkursie Internale 2011 na najlepszy projekt komunikacji wewnętrznej
–   manager i doradca public relations, producent (imprezy wewnętrzne dla firm, otwarte imprezy miejskie)
–   kulturoznawca, podyplomowe studia Zarządzania Zmianą