CSR


P.P.U.H. „Inter-Castor” firmą społecznie odpowiedzialną

 

                                                                                                                                   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJswiss
                                         PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

CSR (Corporate Social Responsibility)- Społeczna Odpowiedzialność Biznesu- to koncepcja, dzięki której firma dobrowolnie uwzględnia w swojej działalności biznesowej interesy społeczne oraz zachowanie równowagi środowiskowej.

Choć nie istnieje jedna uniwersalna definicja firmy odpowiedzialnej społecznie, koncepcja CSR odnosi się do przejrzystych praktyk biznesowych, opartych na wartościach etycznych, zgodności z wymogami prawnymi oraz na szacunku dla społeczności i środowiska.
30 maja 2014 r. firma P.P.U.H. Inter-Castor Sp. z o.o. podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na wsparcie we wdrożeniu rozwiązań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Idea CSR opiera się na podejmowaniu przez przedsiębiorcę rozwiązań bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, które uwzględniają aspekty społeczne i środowiskowe.

Celem projektu pn. „CSR w P.P.U.H. Inter-Castor w obszarze w ochrony środowiska naturalnego” jest wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wraz ze zminimalizowaniem negatywnych skutków działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz wewnętrzne firmy, w tym:

– zapewnienie bezpieczeństwa pracy,

– zwiększenie świadomości i popularności działań z zakresu CSR w obszarze środowiska naturalnego wśród pracowników oraz otoczenia zewnętrznego.

Na realizację projektu firma pozyskała 100 tys. zł dotacji ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy (SPPW). Wartość całego projektu to kwota ponad 140 tys. zł netto. Projekt przyczyni się do budowania kompleksowej polityki środowiskowej, edukacji ekologicznej pracowników, minimalizowania kosztów oraz podniesienia świadomości poza organizacją na temat strategii, celów i działań firmy z zakresu CSR głównie w obszarze ochrony środowiska.

www.programszwajcarski.gov parpswiss

www.swisscontribution.admin.ch/poland