Etapy


DZIAŁANIE 5 : WDROŻENIE I CERTFIKACJA NORMY PN-EN 1090

Cel wdrożenia normy PN-EN 1090- Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych:

generowanie oszczędności materialowych w firmie, dzięki zapewnieniu odpowiedniego nadzoru procesu produkcji (zmniejszenie ilości braków w procesie produkcji właściwa utylizacja odpadów).

Czytaj więcej

 

DZIAŁANIE 4: WDROŻENIE STANDARDU EKO-BIURO

Cel przedsięwzięcia: ograniczenie wykorzystania zasobów oraz kreowanie pozytywnych nawyków wśród pracowników na wielu płaszczyznach w kulturze przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie standardu eko-biura opiera się w głównej mierze na:

– zmniejszeniu zużycia poboru energii (m. in. wyłączanie sprzętu biurowego po zakończeniu pracy, system zarządzania temperaturą i wentylacją pomieszczeń)

– zmniejszeniu zużycia papieru (wprowadzenie e-faxu, materiały reklamowe, promocyjne wysyłane elektronicznie)

– ograniczaniu CO2 (akcja wśród pracowników „jednym autem”, promowanie eko-jazdy, tele oraz wideokonferencji zamiast przemieszczania się na spotkania)

Efekty działań środowiskowych:

– ograniczenie zużycia surowców głównie papieru

– inwestycja w oszczędność, zmniejszenie poboru energii w biurach i halach

– ograniczanie korzystania z transportu

– korzystanie z bardziej ekologicznych środków transportu

– nakładanie środowiskowych wymagań partnerom biznesowym

W tym celu w P.P.U.H. „Inter-Castor”  opracowany został dokument dotyczący zasad codziennego oszczędzania zasobów w firmie.

Czytaj więcej

 

DZIAŁANIE 3: AUDYT ŚRODOWISKOWY 

Cel przedsięwzięcia: kompleksowe podejście do działań środowiskowych oraz podjęcie działań usprawniających w firmie po kątem ochrony środowiska.

Zrealizowany w „Inter-Castor” we wrześniu 2014 audyt środowiskowy jest  kluczowym etapem dla firmy w drodze do realizacji późniejszej normy środowiskowej ISO 14001

 

DZIAŁANIE 2 : INWESTYCJA W SYSTEM FILTROWENTYLACJI STANOWISK SPAWALNICZYCH

Cel przedsięwzięcia: rozwój w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz wewnętrznym nastawiony na zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne oraz wewnętrzne firmy poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Czytaj więcej

 

DZIAŁANIE 1: STWORZENIE I WDROŻENIE STARTEGII CSR

Cel przedsięwzięcia: stworzenie kompleksowej strategii CSR, która będzie stanowiła podstawę zarządzania firmą oraz uwzględniała uwarunkowania środowiskowe.

Strategia CSR jest elementem projektu pn.: „CSR w P.P.U.H. Inter-Castor w obszarze ochrony środowiska naturalnego”  i powstała przy współudziale zewnętrznego doradcy- Pani Joanny Skałuba, a także przedstawicieli i pracowników P.P.U.H.” Inter-Castor”

Czytaj więcej