Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

P.P.U.H. „Inter-Castor” Sp. z o.o. w Połupinie (określane w dalszej części jako „my” lub „nas”) zobowiązuje się do ochrony i respektowania Twojej prywatności.

To Oświadczenie o ochronie prywatności określa sposoby przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które od Ciebie pobieramy lub danych, które Ty udostępniasz nam. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą treścią, aby lepiej zrozumieć nasze zasady oraz praktyki dotyczące Twoich danych osobowych oraz nasze strategie postępowania z tymi danymi.

Na potrzeby odpowiednich przepisów o ochronie danych oraz mającego niebawem wejść w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania strony http://intercastor.pl/ jest P.P.U.H. „Inter-Castor” Sp. z o.o. w Połupinie, którego siedziba znajduje się pod adresem: 66-600 Połupin, ul. Krośnieńska 5.

 

INFORMACJE POBIERANE OD CIEBIE ORAZ SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA TYCH INFORMACJI

Będziemy od Ciebie pobierać i przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
Informacje, które nam przekazujesz. Są to informacje dotyczące Ciebie, które przekazujesz nam poprzez zapisanie się do newslettera, prowadzenie z nami korespondencji mailowej, rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem mediów społecznościowych lub w inny sposób. Informacje, które nam przekazujesz mogą dotyczyć (ale nie są ograniczone jedynie do tego) Twojego imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail. Będziemy wymagać udostępniania wyłącznie tych informacji, które są niezbędne do realizacji konkretnego celu.

Dostarczając dane na swój temat, udzielasz jednocześnie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych, aby umożliwić przesyłanie do Ciebie informacji, produktów i usług, o które nas prosiłeś. W takim wypadku przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Możemy także wykorzystać takie dane do zrealizowania swoich obowiązków wynikających z umów, które z Tobą zawarliśmy. W takim wypadku przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny do dostarczenia Tobie informacji, usług lub ofert, o które prosiłeś, bądź do realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Informacje gromadzone na Twój temat. W zakresie każdej z Twoich wizyt na naszej stronie będziemy automatycznie gromadzić następujące informacje:
– informacje techniczne, a w tym adres IP, za pomocą którego Twój komputer łączy się z Internetem, Twoje informacje logowania, typ i wersję przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, typy urządzeń, system operacyjny, datę i godzinę udzielenia zgody oraz platformy;
–  informacje dotyczące Twoich odwiedzin, a w tym pełen format adresowania URL, dane historii przeglądania wykonywanego poprzez naszą stronę internetową oraz z naszej strony internetowej (wraz z datą i godziną), produkty przeglądane, wyszukiwane lub zakupione, czasy reakcji strony internetowej, błędy pobierania, długość odwiedzin na określonych stronach, informacje o interakcjach na stronie (np. przewijanie, kliknięcia i najeżdżanie kursorem), metody użyte do przeglądania naszej witryny oraz wszystkie numery telefonu użyte do kontaktu z numerem naszego biura obsługi klientów.
Takie informacje są przechowywane wyłącznie przez nas na potrzeby zarządzania naszą witryną oraz działań wewnętrznych, wliczając w to wykrywanie i usuwanie usterek, analizę danych, testowanie, badanie, cele statystyczne i ankietowe, a także kontrolowanie działań nielegalnych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania plików dziennika i danych wstecz, jeżeli na podstawie konkretnych przesłanek istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do działania niezgodnego z prawem. Jeżeli chodzi o proces przetwarzania danych osobowych, realizujemy go wyłącznie w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów by kontrolować działania niezgodne z prawem, szczególnie w odniesieniu do naszej strony internetowej. Podstawę prawną do tego działania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

CIASTECZKA

Nasza strona internetowa korzysta z ciasteczek, co pozwala nam odróżnić Cię od pozostałych użytkowników naszej witryny. Dzięki temu możemy zapewnić Ci wygodniejsze korzystanie ze strony w czasie jej przeglądania, a także poprawić poziom jej funkcjonalności. Informacje szczegółowe dotyczące wykorzystania ciasteczek oraz celów, dla których są one stosowane, podano w Oświadczeniu dotyczącym ciasteczek http://intercastor.pl/polityka-ciasteczekcookies/ .

Większość z wykorzystywanych przez nas ciasteczek to tzw. „ciasteczka sesyjne”. Pozostałe ciasteczka będą przechowywane na Twoim urządzeniu do chwili, gdy je skasujesz. Dzięki tym ciasteczkom w czasie kolejnych odwiedzin będziemy mogli rozpoznać Twoją przeglądarkę.

Jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane w tym kontekście, są one przetwarzane zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami i na potrzeby usprawniania naszej strony internetowej na rzecz użytkowników. W tym zakresie przetwarzamy wyłącznie dane w formie pseudonimicznej, które pobieramy w momencie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Podstawę prawną do przetwarzania danych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Możesz w dowolnej chwili skasować ciasteczka na swoim urządzeniu, a po ich usunięciu nie będziemy już mieli możliwości przetwarzania żadnych informacji zapisanych w takim ciasteczku.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę jeszcze dokładniej, aby otrzymywać informacje dotyczące ustawień ciasteczek i akceptować ciasteczka indywidualnie, wyłączyć akceptowanie ciasteczek w konkretnych przypadkach lub w ogóle oraz aktywować funkcję automatycznego kasowania ciasteczek po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW, dostarczanym przez Google, Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwanym dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje ciasteczka by ułatwić analizowanie profilu Twojego korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej będą przekazywane do serwera Google znajdującego się w Stanach Zjednoczonych. Korzystamy z Google Analytics, posługując się rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”, dzięki czemu przekazywane do Google adresy IP są przetwarzane wyłącznie w wersji skróconej, aby pominąć informację, że są one bezpośrednio powiązane z Tobą. Google będzie używać tych danych, aby ocenić Twoje korzystanie ze strony internetowej, opracować raporty dotyczące aktywności dla potrzeb naszej strony oraz dostarczania innych usług związanych ze stroną i korzystaniem z Internetu. Google może także przekazywać te dane na rzecz stron trzecich, o ile jest to wymagane przez prawo lub w zakresie w jakim strony trzecie będą przetwarzać te dane w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz uniemożliwić instalację również ciasteczka Google Analytics z poziomu ustawień w Twojej przeglądarce. Chcemy zwrócić uwagę, że taka decyzja może skutkować niepełną funkcjonalnością naszej strony internetowej. Ponadto, możesz w dowolnej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics w przyszłości, posługując się wtyczką w przeglądarce Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). informacji na temat Google Analytics znajdziesz pod adresem: (http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html). Jeżeli odwiedzasz naszą stronę za pomocą urządzenia mobilnego, możesz wyłączyć Google Analytics, klikając tutaj (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
Jeżeli chodzi o dane osobowe przetwarzane w tym zakresie, są one przetwarzane zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami i na własne potrzeby marketingowe. Zapewniamy Ci ochronę poprzez anonimizację Twojego adresu IP w chwili jego pobrania, co uniemożliwia Twoją identyfikację. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

INNE FORMY WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI NA POTRZEBY MARKETINGOWE

Korzystamy z przechowywanych informacji na Twój temat w następujący sposób:
– aby dostarczać Ci informacji o innych towarach i usługach z naszej oferty, które są takiego rodzaju jak te, które już zakupiłeś lub będące w naszej ofercie. Masz prawo do rezygnacji w dowolnej chwili z otrzymywania przesyłanej przez nas korespondencji, kontaktując się pod adresem info@intercastor.pl  lub klikając na odnośnik do rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w każdej z przesyłanych wiadomości;
– jeżeli udzieliłeś zgody na wykorzystanie Twoich danych na potrzeby marketingowe, skontaktujemy się z Tobą drogą elektroniczną (e-mailem) lub metodą marketingu bezpośredniego, aby przedstawić informacje dotyczące towarów i usług, treści edukacyjne lub ważne wydarzenia z funkcjonowania naszej firmy. Podstawę prawną do przetwarzania danych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Masz prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnej chwili, klikając na odnośnik do rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w każdej z przesyłanych wiadomości lub przesyłając wiadomość z rezygnacją na adres info@intercastor.pl .

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie informacje osobowe, które nam udostępniasz, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Niestety, przesyłanie informacji za pomocą Internetu nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa. Mimo tego, że będziemy dokładali wszelkich starań, aby ochronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przekazywanych do naszej strony internetowej – wszelka transmisja danych odbywa się na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu przesłanych przez Ciebie informacji wykorzystamy bardzo rygorystyczne procedury oraz funkcje bezpieczeństwa, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do tych danych.

PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH

Możemy przekazywać Twoje dane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem. W innych przypadkach Twoje dane nie będą przekazywane.

OKRES PRZECHOWYWANIA I TWOJE PRAWA

Będziemy przechowywać Twoje informacje osobowe przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, chyba że obowiązujące prawo wymaga lub zezwala na zastosowanie dłuższego okresu przechowywania.

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do dochodzenia wobec nas, w dowolnej chwili, swoich praw przysługujących jako osobie, której dotyczą dane. Przysługują Ci, w szczególności, następujące prawa:
– Masz prawo do otrzymania informacji, czy i jeżeli ma to zastosowanie w jakim zakresie, przetwarzamy informacje osobowe, które Ciebie dotyczą.
– W przypadku przetwarzania danych osobowe, które Ciebie dotyczą, masz prawo do dostępu do informacji, obejmujących w szczególności: zapisanych danych na Twój temat, celu(ów) przetwarzania tych danych, kategorii danych, odbiorców ujawnianych danych oraz czasu przechowywania.
– Masz prawo do żądania sprostowania swoich danych bez zbędnej zwłoki, w takim zakresie, w jakim są one niedokładne lub niekompletne.
– Masz prawo do żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki.
– Masz prawo co cofnięcia, w dowolnej chwili, udzielonej nam zgody na przetwarzanie Twoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
– Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
– Masz prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi.

Masz prawo do dochodzenia swoich praw, kontaktując się z nami zgodnie z danymi kontaktowymi, które podano poniżej. Ponadto, masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojej osoby narusza przepisy RODO.

SERWISY STRON TRZECICH

Na naszej stronie mogą od czasu do czasu pojawiać się odnośniki do (i pochodzące ze) stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów powiązanych. Korzystając z odnośników do którejś z takich stron, pamiętaj, że takie strony mają swoje własne polityki prywatności, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Rekomendujemy zapoznanie się z treścią tych polityk zanim zdecydujesz się przekazać tym stronom jakiekolwiek dane osobowe.

ZMIANY W NASZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Co jakiś czas będziemy aktualizować to Oświadczenie o ochronie prywatności w odpowiedzi na zmiany wymagań prawnych lub organizacyjnych. Będziemy zawiadamiać o wszelkich takich zmianach (wraz z informacją o ich wejściu w życie) zgodnie z przepisami prawa.

KONTAKT

Wszelkie pytania, uwagi oraz sugestie związane z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności są bardzo mile widziane i należy je kierować na adres:

info@intercastor.pl
P.P.U.H. „Inter-Castor” Sp. z o.o.
ul. Krośnieńska 5
66-600 Połupin

Data wejścia w życie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności: 17 kwietnia 2018 roku