Certyfikaty


W P.P.U.H. „Inter-Castor” dokłada się wszelkich starań, aby klienci byli w pełni zadowoleni z obsługi, jakości realizowanych dla nich zleceń, usług oraz zasobu informacji, który są w stanie pozyskać kierując do nas swoje pytania.

Zarówno przyjęta organizacja przedsiębiorstwa jak i konkretnie sprecyzowane zakresy odpowiedzialności, mają na celu zapewnienie obsługi każdego klienta spółki na jak najwyższym poziomie.
Na każdym etapie współpracy z naszą firmą, klient ma zapewnioną kompletną i kompetentną obsługę.
Spełnieniu oczekiwań klienta, zapewnieniu mu kompleksowej, rzetelnej obsługi, terminowego i zgodnego z jego wymogami jakościowymi wyrobu, przyświeca wiele przedsięwzięć podejmowanych przez kierownictwo firmy dotyczących organizowanych szkoleń pracowniczych, spotkań, czy choćby ciągłego doskonalenia przyjętego systemu zarządzania, uzyskiwanie nowych uprawnień, certyfikatów, podejmowanie wyzwań i spełnienie wymogów kolejnych norm branżowych, czy też systemowych.

Działania podejmowane w wymienionych wyżej strefach znajdują odzwierciedlenie w przyjętej przez przedsiębiorstwo „Polityce jakości”, a potwierdzeniem ich realizacji są certyfikaty, które uzyskaliśmy w drodze kolejnych auditów, określających naszą pozycję rynkową, uprawnienia i kompetencje.
Przywołane dokumenty, z których treścią możecie się Państwo zapoznać poniżej, dają podstawę do stwierdzenia, że „Inter-Castor”, jest tą firmą, której Państwo poszukujecie celem ulokowania swojego zamówienia.

 

Certyfikat ISO 9001:2015

System Zarządzania Jakością

Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland o numerze 0198 100 01175 , zaświadczający, że P.P.U.H. „Inter-Castor” Sp. z o.o. posiada wdrożony system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001:2015.
Certyfikat EN 1090-1 zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Numer 2627-CPR-1090-1.84940919.TÜVRh.19.01 wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, zaświadczające, że Inter-Castor Sp. z o.o. posiada Zakładową Kontrolę Produkcji zgodną z najnowszą unijną normą budowlaną EN 1090-1:2009+A1:2011 do prowadzenia prac w zakresie wykonawstwa, konstrukcji stalowych klasy EXC3 wg normy EN 1090-2:2018.
Certyfikat EN 1090-2:2018 Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacji

Numer 1090-2.84940919.TÜVRhPl.19.01 wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, zaświadczający, że Inter-Castor Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania w zakresie spawania konstrukcji stalowych klasy EXC3 wg normy PN EN 1090-1:2009+A1:2006 wg specyfikacji technicznej 1090-2:2018.
Certyfikat EN ISO 3834-2:2005

Numer 01 220 8610 PL A 190008 z inspekcji firmy Inter-Castor, wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, potwierdzający spełnienie przez firmę Inter-Castor Sp. z o.o. normatywnych wymagań jakościowych w procesach spawalniczych, zgodnie z EN ISO 3834-2.

NADZÓR PRAC SPAWALNICZYCH:

Główny Spawalnik
Przemysław Żdaniuk

Uprawnienia i certyfikaty: IWE, VT2

Spawalnik
Waldemar Hasiów – Prezes Zarządu

Uprawnienia i certyfikaty: IWE

Kontroler Jakości
Sebastian Rogoziński

Uprawnienia i certyfikaty: VT2, PT2

Kontroler Wewnętrzny
Zygmunt Handzełko

Uprawnienia i certyfikaty: VT2

Mając na uwadze potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa, zapewnienie jak najlepszych warunków pracy i funkcjonowania naszych pracowników oraz wzrost oczekiwań naszych klientów w stosunku do firmy, planujemy podjęcie kolejnych wyzwań.
Przedsiębiorstwo przygotowuje się do spełnienia wymogów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także wymogów systemu zarządzania środowiskiem.
Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie będziecie Państwo mogli zobaczyć w tym miejscu certyfikaty potwierdzające zgodność realizowanych przez nas zamierzeń z wymogami norm ISO 14001 oraz PN-EN 45001.