Zwijanie blach, walcowanie - nowa usługa


ZWIJANIE BLACH, WALCOWANIE

Hydrauliczna zwijarka do blachy HACO model 4HBR 310B

Parametry:
Liczba walców: 4
Maksymalna grubość walcowanych blach: 10 mm
Maksymalna długość walcowania: 3000 mm