Pierwsze dostawy w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich


Do Inter-Castor dotarły pierwsze dostawy w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

30 sierpnia 2019 r.

Do Inter-Castor zostały dostarczone pierwsze urządzenia i wyposażenie w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI RETORTY PIECA DO AZOTOWANIA NA STANOWISKU SPAWALNICZYM
w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne.

Są to:

ukosowarka do fazowania krawędzi blach przystosowana do obróbki blach płaskich oraz zwiniętych na zadaną średnicę.
Ukosowarka do blach to urządzenie służące do precyzyjnego przygotowania krawędzi blach przed spawaniem (nadania im odpowiedniego kąta). W technologii spawania Inconelu 600  kąt przygotowania krawędzi blach jest bardzo istotny. Jeśli kąt nie jest odpowiedni nie jest możliwe uzyskanie przetopu i spoina będzie nieszczelna. Dotychczas ukosowanie wykonywano ręcznie szlifierkami. Dokładność tej obróbki ma istotne znaczenie dla jakości spoiny. Wykonywane szlifierkami ukosy są niedokładne, a ich wykonanie czasochłonne. Ponadto praca ta  emituje hałas, a wtrącenia pyłu szlifierskiego osłabiają blachę inconelową, stając się źródłem korozji, osłabiając element.

– oprogramowanie wspomagające projektowanie firmy Solidworks
Umożliwia ono przygotowanie dokumentacji do produkcji na zlecenie Klientów[AG1] , dla których zleceniodawca nie posiada dokumentacji. Funkcja komunikacji z maszynami obróbczymi tworzy w sposób zautomatyzowany pliki rozpoznawalne przez systemy ich sterowania . Maszyny takie jak laser muszą być programowane odpowiednimi plikami z kodami NC.

Do wdrożenia technologii i uruchomienia nowego procesu produkcji w ramach zawartej umowy dostarczone jeszcze będą:

– zautomatyzowane stanowisko do spawania,
– wycinarka laserowa do blach o zakresie roboczym  stołu 2000×6000, mocy 6 kW,
– zwijarka 4-walcowa do blach (max długość blachy 3000 mm, max grubość 10 mm),
– prasa krawędziowa CNC 4000 mm o nacisku 320 t,
– defektoskop,

Dostawy, montaż i uruchomienie urządzeń planowane jest na III i IV kw. 2019 r.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii w postaci wyników prac B+R w postaci technologii produkcji retorty pieca do azotowania wykonanej ze stopu niklu Inconel 600 na zautomatyzowanym stanowisku spawalniczym.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 2 229 484,05 PLN

Dzięki realizacji projektu w Inter-Castor powstanie nowa, w pełni wyposażona linia produkcyjna, stanowiąca bazę technologiczną, dzięki której możliwe będzie wytwarzanie retort ze stopu niklu Inconel 600 poprzez jednostronne spawanie metodą MIG (131).