Nowe certyfikaty EN 1090 EN 3834


Pomyślnie przeszliśmy recertyfikację na zgodność z
normami EN 1090 oraz EN ISO 3834

9 kwietnia 2019 r.

Wymagania rynku spowodowały wzrost wymagań dla producentów konstrukcji spawanych. Spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN 1090 daje klientom potwierdzenie, że oferowane im konstrukcje wytwarzane są w warunkach nadzorowanych przez kompetentny i uprawniony personel. Co za tym idzie ich jakość jest właściwa.

Zastosowanie wymagań normy PN-EN 1090-2 do wytwarzania konstrukcji stalowych precyzuje zadania wytwórcy w zakresie projektowania, wykonania, dokumentowania i kontroli. Szczególny nacisk w normie położony jest na proces specjalny, jakim jest spawalnictwo z uzupełnieniem procesu zabezpieczenia antykorozyjnego, oraz uściślenie wymagań związanych z montażem konstrukcji. Spełnienie wymagań normy PN-EN 1090-2 pozwala zadeklarować, że wyrób jest zgodny z normą PN EN 1090-1, oraz wystawić deklarację zgodności i oznakować wyrób znakiem CE

Inter-Castor certyfikat na zgodność z normą PN-EN-1090 posiada nieprzerwanie od 2014 r. W 2015 przeszliśmy pierwszy audit recertyfikujący. W 2019 r. Inter-Castor poddał się z sukcesem kolejnemu procesowi recertyfikacji na zgodność z normą PN-EN 1090. Ponowna certyfikacja, jest potwierdzeniem ciągłej zgodności z wymaganiami normy. Otrzymaliśmy nowe certyfikaty:

1.       Certyfikat PN EN 1090-1 (Zakładowa Kontrola Produkcji) o numerze 2627-CPR-1090-1.84940919.TÜVRh.19.01 wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, ważny do 17.03.2022 r., zaświadczający, że Inter-Castor Sp. z o.o. posiada Zakładową Kontrolę Produkcji zgodną z najnowszą unijną normą budowlaną PN EN 1090-1 do prowadzenia prac w zakresie wykonawstwa, konstrukcji stalowych klasy EXC3 wg normy PN EN 1090-2.

2.       Certyfikat PN EN 1090-2 (Spawalnicze Świadectwo Kwalifikacji) o numerze 1090-2.84940919.TÜVRhPl.19.01 wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, ważny do 17.03.2022 r.,  zaświadczający, że Inter-Castor Sp. z o.o. spełnia wymagania odnośnie jakości i nadzoru spawalniczego do prowadzenia prac w zakresie spawania konstrukcji stalowych klasy EXC3 wg normy PN EN 1090-2.

Jakość metalowych konstrukcji i bezpieczeństwo ich użytkowania wymaga od wykonawcy zachowania najwyższych standardów. Norma EN ISO 3834-2 opisuje wymagania jakościowe w zakresie spawania wyrobów metalowych i odnosi się do pełnych wymagań jakości.
Certyfikat ISO 3834-2 to obiektywny dowód na to, że wytwarzane przez Inter-Castor konstrukcje spawane spełniają wymagania międzynarodowej normy oraz obowiązujących specyfikacji i przepisów prawnych. ISO 3834 daje pewność, że procesy spawania wykonywane są w sposób efektywny.

TÜV Rheinland przeprowadził w Inter-Castor audit nadzoru. Kontrola potwierdziła spełnianie przez firmę Inter-Castor normy jakości dotyczącej spawania. Tym samym TÜV Rheinland utrzymał ważność Certyfikatu Oceny Procesu Spawalniczego wg normy PN-EN ISO 3834-2 o numerze 01 220 8610 PL A 190008 . Kolejna już recertyfikacja odbyła się w 2019 r., a wydany przez TÜV Rheinland certyfikat jest ważny do 24.03.2022 r. pod warunkiem pozytywnych wyników auditów nadzorczych.