Nowy certyfikat PN-EN 1090


Pomyślnie przeszliśmy recertyfikację na zgodność z
normą PN-EN 1090

8 czerwiec 2017 r.

Wymagania rynku spowodowały wzrost wymagań dla producentów konstrukcji spawanych. Spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN 1090 daje klientom potwierdzenie, że oferowane im konstrukcje wytwarzane są w warunkach nadzorowanych przez kompetentny i uprawniony personel. Co za tym idzie ich jakość jest właściwa.

Zastosowanie wymagań normy PN-EN 1090-2 do wytwarzania konstrukcji stalowych precyzuje zadania wytwórcy w zakresie projektowania, wykonania, dokumentowania i kontroli. Szczególny nacisk w normie położony jest na proces specjalny, jakim jest spawalnictwo z uzupełnieniem procesu zabezpieczenia antykorozyjnego, oraz uściślenie wymagań związanych z montażem konstrukcji. Spełnienie wymagań normy PN-EN 1090-2 pozwala zadeklarować, że wyrób jest zgodny z normą PN EN 1090-1, oraz wystawić deklarację zgodności i oznakować wyrób znakiem CE

Inter-Castor certyfikat na zgodność z normą PN-EN-1090 posiada nieprzerwanie od 2014 r. W 2015 przeszliśmy pierwszy audit recertyfikujący. W 2017 r. Inter-Castor poddał się z sukcesem kolejnemu procesowi recertyfikacji na zgodność z normą PN-EN 1090. Ponowna certyfikacja, jest potwierdzeniem ciągłej zgodności z wymaganiami normy. Otrzymaliśmy nowe certyfikaty ważne do 25.02.2019 r.:

1.       Certyfikat PN EN 1090-1 (Zakładowa Kontrola Produkcji) o numerze 0035-CPR-1090-1.01046.TÜVRh.2017.004 wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, zaświadczające, że Inter-Castor Sp. z o.o. posiada Zakładową Kontrolę Produkcji zgodną z najnowszą unijną normą budowlaną PN EN 1090-1 do prowadzenia prac w zakresie wykonawstwa, konstrukcji stalowych klasy EXC3 wg normy PN EN 1090-2.

2.       Certyfikat PN EN 1090-2 (Certyfikat Spawalniczy) o numerze TÜVRh-EN1090-2.00967.2017.004 wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, zaświadczający, że Inter-Castor Sp. z o.o. spełnia wymagania odnośnie jakości i nadzoru spawalniczego do prowadzenia prac w zakresie spawania konstrukcji stalowych klasy EXC3 wg normy PN EN 1090-2.