Spawanie


Metody spawania metali

5 lipiec 2017 r.

Rozpoczynamy cykl artykułów dotyczących spawania metali. Tytułem wstępu kilka ogólnych informacji.

Spawanie polega na łączeniu metali  przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania spoiwa. Metal części łączonych nazywa się metalem rodzimym. Stopione spoiwo łącznie ze stopionymi brzegami części łączonych, czyli materiałem rodzimym, tworzy po ostygnięciu spoinę.

W zależności od źródła ciepła rozróżnia się:
– spawanie elektryczne
– spawanie gazowe
– spawanie termitowe

Spawanie elektryczne łukowe polega na wytworzeniu między elektrodą spawalniczą a materiałem spawanym łuku elektrycznego wydzielającego ciepło, pod wpływem którego topią się brzegi łączonych części i dodawane jest zwykle spoiwo, oraz na tworzeniu złącza zwanego spoiną.

W Inter-Castor stosujemy następujące metody spawania elektrycznego:
– elektrodą otuloną MMA (111),
– elektrodą metalową w osłonie gazu obojętnego MIG (131),
– elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych MAG (135)
– drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych MAG (136),
– elektrodą wolframową: TIG (141).

Posiadamy kwalifikowaną technologię spawania blach ze stopu niklowego Inconel 600 metodami MIG(131) i MMA (111) wg normy PN-EN ISO 15614-1 „Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu”.

W kolejnych artykułach opiszemy szerzej poszczególne metody spawania.

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci byli w pełni zadowoleni zarówno z realizowanych zamówień, jak i zasobu informacji, które są w stanie pozyskać kierując do nas swoje pytania. Jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.

Kontakt