Norma PN-EN 1090


W ramach projektu pn.: „CSR w Inter-Castor w obszarze ochrobny środowiska naturalnego”

16.12.2014 nasza firma  poddała się audytowi certyfikującemu na zgodność wykonania konstrukcji stalowych i aluminiowych z normą PN-EN 1090

Efekty wdrożenia normy:

– redukcja strat materiałowych

– materiały poprodukcyjne poddawane odpowiedniej utylizacji

– świadome stosowanie i użytkowanie właściwych i certyfikowanych materiałów (karty charakterystyk, w których zawarte są informacje jak z danym materiałem postępować)

– wyrób neutralny dla środowiska (spełniajacy wymagania, informacje dot. składu wyrobu)

– bezpieczeństwo wytwarzania i bezpieczeństwo wyrobu dla przyszłych użytkowników

– wzrost kunkurencyjności pracowników i firmy

Audy przeprowadziła jednostka certyfikująca TUV Rheinland