System filtrowentylacji


Jednym z ważniejszych problemów, z którym borykają się zakłady z branży metalowej związane jest bezpośrednio z procesem spawalniczym zanieczyszczenie powietrza.

Obróbka i spawanie metalu praca w takich warunkach oznacza zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Dlatego w ramach projektu pn.: „CSR w P.P.U.H. Inter-Castor w obszarze ochrony środowiska”, na stanowiskach spawalniczych w hali produkcyjnej zamontowano nowoczesny system filtrowentylacji.

Efekty działania systemu filtrowentylacji to:

– poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zredukowanie pyłu spawalniczego wytwarzanego w procesie spawania na 8 stanowiskach spawalniczych (dzięki zastosowaniu ergonomicznych ramion odciągowych zapewnione zostanie bardzo skuteczne usuwanie dymów spawalniczych w miejscu ich powstawania, nie dopuszczając do ich rozprzestrzeniania się w hali)

– wzrost energooszczędności obiektu (zasługą zastosowania wentylatora o wysokiej sprawności, a także ramion odciągowych o niskich oporach przepływu, recyrkulacja powietrza okresie zimowym nawiewane będzie powtórnie do hali, a w okresie letnim usuwane na zewnątrz -wyrzutnią dachową, nie emitując zanieczyszczeń do atmosfery)

– wzrost inowacyjnyjności przedsiębiorstwa (urządzenie filtrowentylacyjne wyposażone zostanie w innowacyjne filtry nabojowe o wysokiej skuteczności filtracji – 99,95% – gwarancja producenta).

– redukcja hałasu (urządzenie filtrowentylacyjne zapewni cichą pracę -72 dB(A)- za sprawą zastosowania obudowy wentylatora o specjalnej konstrukcji oraz dodatkowego zestawu tłumiącego umieszczonego na wylocie powietrza)

– wzrost bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (zmniejszenie ryzyka powstawania chorób zawodowych, dotykających spawaczy)

– poprawa rentowności przedsiębiorstwa

– optymalizacja i minimalizacja skutków działalności przedsiębiorstwa na środowisko

 

Zobacz film