Bon na innowacje wparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP


P.P.U.H. „Inter-Castor” realizuje projekt: Opracowanie dokumentacji, przygotowanie prototypu, przetestowanie i wdrożenie uniwersalnej rozdrabniarki do materiałów odpadowych.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 98.600,00 PLN

Wartość projektu 144 525 zł brutto

Celem głównym usługi jest stworzenie nowego, niedostępnego na rynku produktu w postaci uniwersalnej rozdrabniarki do materiałów odpadowych.

Celem szczegółowym usługi jest:

  • umożliwienie procesów recyklingu dla małych firm recyklingowych oraz ułatwienie gromadzenia odpadów przez firmy je generujące
  • zwiększenie portfolio urządzeń produkowanych i oferowanych przez wnioskodawcę
  • zwiększenie konkurencyjności firmy wnioskodawcy

W wyniku realizacji usługi powstał prototyp uniwersalnego urządzenia do rozdrabniania Castor 800 Plus wraz z kompleksową dokumentacją techniczną urządzenia.

Rozwiązanie to będzie przedmiotem zgłoszenia wzoru przemysłowego.