Recertyfikacja ISO 9001:2008


Pomyślna recertyfikacja na zgodność z normą ISO 9001:2008

7 września 2017 r.

Norma ISO 9001:2008 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania” to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.
Główne wymagania normy ISO 9001 to m.in.: nadzór nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Inter-Castor certyfikat na zgodność z normą ISO 9001:2008 posiada nieprzerwanie od 2006 r. Inter-Castor we wrześniu br. poddał się z sukcesem procesowi recertyfikacji na zgodność z normą ISO 9001:2008. Ponowna certyfikacja, jest potwierdzeniem ciągłej zgodności, skuteczności i stałej przydatności systemu zarządzania. Audit został przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland.

Więcej o certyfikatach posiadanych przez Inter-Castor.