Rozdrabniarki do recyklingu CASTOR


Rozdrabniarki do recyklingu

15 marca 2017 r.

Ostatnio często słyszy się o ochronie środowiska. Istnieje wiele sposobów dbania o otaczający nas świat, w zależności od naszych możliwości. Zakłady produkcyjne starają się ograniczać emisję spalin oraz wykorzystanie złóż. Wśród osób prywatnych najpowszechniejszym sposobem ochrony środowiska jest segregacja śmieci. W ten sposób wyselekcjonowane odpady podlegają recyklingowi, jednak czy naprawdę wiemy, czym jest recykling?

Za recykling uznaje się powtórne wykorzystanie pozyskanych odpadów, które zostają przetworzone, a z uzyskanego w ten sposób materiału stworzony zostaje nowy produkt. Recykling pozwala na zmniejszenie korzystania ze złóż naturalnych oraz ograniczenie ilości odpadów. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalne wykorzystanie dostępnych odpadów przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym i surowcowym.

Jaką rolę odgrywa rozdrabnianie odpadów?

Rozdrabnianie jest pierwszym krokiem na drodze odzysku surowców wtórnych. Jest prawdą, że odpady nie mogą być ponownie używane w nieskończoność z zachowaniem stałej jakości, jednak mogą dalej stanowić wartościową bazę dla innych produktów. Proces rozdrabniania stanowi pierwszy i podstawowy krok na drodze do nowego produktu. Innym aspektem rozdrabniania jest redukcja objętości przy późniejszym transporcie materiałów. Zredukowane objętościowo materiały stają się łatwiejsze w przeładunku co wpływa na zmniejszenie kosztów transportu i składowania, jak również pozwala oszczędzać ograniczoną powierzchnią składowisk odpadów i wysypisk śmieci.

Jak działają rozdrabniarki do recyklingu Castor?

Idea działania sprowadza się do pracy dwóch wolnoobrotowych, asynchronicznie obracających się wałów tnących. Na każdym z wałów umieszczono 16 szt. wykonanych ze specjalnej stali tarczy tnących-noży. Każda tarcza posiada dwa haki, których zadaniem jest wciąganie materiału przeznaczonego do rozdrabniania oraz usuwanie materiału rozdrobnionego. Odpowiednio dobrany asynchroniczny ruch obrotowy wałów pozwala na zachowanie ciągłości procesu rozdrabniania materiału oraz na oczyszczanie się przestrzeni między nożami. Wzdłuż dłuższych ścian (równoległych do wałów tnących) umieszczone zostały samonastawne płyty grzebieniowe, które dzięki specjalnie dobranemu kształtowi nie pozwalają na zaleganie materiału w przestrzeni między nożami i ścianami mechanizmu tnącego. Konstrukcja mechanizmu tnącego pozwala na jego łatwy demontaż w celu naostrzenia lub wymiany noży.

Jakie zastosowanie mają nasze urządzenia?

Rozdrabniarki dwuwałowe Castor mogą służyć do minimalizacji objętości odpadów lub do ich przygotowania do dalszych procesów recyklingowych. Zastosowanie rozdrabniania pozwala na ograniczenie objętości odpadów do 90%. Znajduje to przełożenie w znacznych oszczędnościach kosztów transportu.

Nasze urządzenia  umożliwiają zmniejszenie objętości odpadów z tektury, szkła, drewna, metalu, czy też  tworzyw sztucznych, mają zastosowanie m.in. w rozdrabnianiu rozmaitych odpadów poprodukcyjnych, mebli, urządzeń chłodniczych, akumulatorów, czy złomu elektronicznego.

Interesującym zakresem zastosowania jest przeznaczenie maszyny do niszczenia wyrobów wycofanych ze sprzedaży i przy niszczeniu akt ( kompletnych segregatorów, wydruków komputerowych) i innych trwałych nośników informacji np. dysków twardych, płyty DVD/CD, kaset video.

W zależności od potrzeb naszych klientów, w Inter-Castor wykonujemy kilka modeli rozdrabniarek, różniących się mocą napędu oraz wymiarami mechanizmu tnącego:

Zestawienie rozdrabniarki Castor w linii technologicznej wraz z innymi urządzeniami, jak taśmociągi i separatory magnetyczne (do metali żelaznych), bądź wiroprądowe (metale nieżelazne), daje możliwość separacji wybranych materiałów i usprawnia dalsze działania na polu recyklingu.

Zobacz materiał filmowy z pracy rozdrabniarki Castor 800 w linii technologicznej: