Szkolenie: "Połączenia spawane FW i BW w klasach B oraz C wg normy EN ISO 5817"


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – materiały promocyjne

Dlaczego spawacze nie lubią porów? Ponieważ zaraz obok wtrąceń, podtopień, czy wycieków jest to jeden z typów niezgodności połączeń spawanych. Jak je rozpoznać, i wyeliminować ich występowanie? Te i inne praktyczne rady i wskazówki poznawali nasi pracownicy dzięki szkoleniu „Połączenia spawane FW i BW w klasach B oraz C wg normy EN ISO 5817” firmy Alpio Alina Wolańska-Kuna.

Podczas dwóch tygodni codziennie do dyspozycji naszych spawaczy był międzynarodowej klasy instruktor (IWE), który przypomniał podstawy teoretyczne, obserwował ich pracę i pomagał wyeliminować ewentualne negatywne nawyki. Działanie to wpisuje się w ciągłe dążenie do doskonalenia zarówno umiejętności kadry jak i oferowanych Państwu usług.

Podczas szkolenia poruszono kwestię jakości wykonania spoin czołowych (ang. butt weld) oraz pachwinowych (ang. fillet weld) również dla najwyższego poziomu wymagań spoin (w normie 5817 oznaczonego literą B). Szkolenie kompleksowo przygotowało do pracy ze stalą, niklem, jak i ich stopami; wyjątek stanowią materiały zawierające aluminium. Omówiono spawanie ręczne, zmechanizowane i automatyczne wykonywane w naszym zakładzie.

Szkolenie zostało współfinansowane ze Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Działaniem objęto 8 pracowników Inter-Castor. Jest to kolejne szkolenie dotyczące rozszerzenia kompetencji zawodowych naszych spawaczy organizowane w ciągu pół roku.

txt, fot. AG