Zwijanie, walcowanie blach


Walcowanie, zwijanie blach

23 sierpnia 2017 r.

Zwijanie blach polega na kształtowaniu materiału między obracającymi się walcami w efekcie czego otrzymujemy rury, promienie lub stożki. Elementy kształtowane są na zimno, a ich łączenie odbywa się w procesie spawania.

Inter-Castor zakupił nową trójrolkową walcarkę do blach IRM 1270/120. Urządzenie to umożliwia gięcie, podginanie, zwijanie (pre-bending) oraz gięcie stożków.

Parametry techniczne:
– maksymalna. grubość materiału:  4 mm,
– długość robocza: 1270 mm,
– minimalna średnica po zwinięciu: 180 min.

To urządzenie jest dużo mniejsze od już posiadanego, ale daje nam możliwość uzyskiwania średnic po zwinięciu poczynając od 180 mm.

 Więcej o świadczonych przez nas usługach …