Audit nadzoru PN-EN ISO 3834-2


Audit nadzoru potwierdził zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2

21 czerwiec 2017 r.

Jakość metalowych konstrukcji i bezpieczeństwo ich użytkowania wymaga od wykonawcy zachowania najwyższych standardów. Norma PN-EN ISO 3834-2 opisuje wymagania jakościowe w zakresie spawania wyrobów metalowych i odnosi się do pełnych wymagań jakości.
Certyfikat ISO 3834-2 to obiektywny dowód na to, że wytwarzane przez Inter-Castor konstrukcje spawane spełniają wymagania międzynarodowej normy oraz obowiązujących specyfikacji i przepisów prawnych. ISO 3834 daje pewność, że procesy spawania wykonywane są w sposób efektywny.

TÜV Rheinland przeprowadził w Inter-Castor audit nadzoru. Kontrola potwierdziła spełnianie przez firmę Inter-Castor normy jakości dotyczącej spawania. Tym samym TÜV Rheinland utrzymał ważność Certyfikatu Oceny Procesu Spawalniczego wg normy PN-EN ISO 3834-2 o numerze 0198-8203H-0018  z dnia 31.03.2016r. Kolejna już recertyfikacja odbyła się w 2016 r., a wydany wtedy przez TÜV Rheinland certyfikat jest ważny do 14.03.2019 r. pod warunkiem pozytywnych wyników auditów nadzorczych.