Zakończenie wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji retorty pieca do azotowania ze stopu niklu Inconel 600


Zakończenie wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji retorty pieca do azotowania ze stopu niklu Inconel 600.

30 marca 2020 r.

31.07.2018 r. informowaliśmy was o naszym projekcie wdrożenia innowacyjnej technologii spawania obwodowego retorty pieca do azotowania ze stopu niklu Inconel 600 w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne. Od tego czasu minęło prawie dwa lata. Z dumą informujemy, że udało nam się pozytywnie zakończyć cały proces. Nie tylko poszerzyliśmy naszą ofertę o szereg usług – jak cięcie, gięcie, czy walcowanie, ale także staliśmy się jedynym w Polsce producentem retort wykonywanych tą metodą wg. wytycznych klienta. Więcej szczegółów dotyczących nowego rozwiązania można znaleźć tutaj.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie dofinansowanie ze środków unijnych. Na początku marca otrzymaliśmy informację o pozytywnej weryfikacji naszego wniosku o płatność końcową i zatwierdzeniu do wypłaty ostatniej transzy premii technologicznej w kwocie 1 468 035 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona tylko na poczet spłaty zaciągniętego w ramach inwestycji kredytu. Wartość całego projektu opiewa na kwotę ok. 5 mln zł, a dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich wyniosło 45% wydatków kwalifikowanych. Ostatnia transza płatności to jeszcze nie koniec, przed nami spełnienie wymagań wskaźnikowych zdefiniowanych podczas składania wniosku i ewentualne kontrole.

Wszystkich Państwa zachęcamy do skorzystania z naszych nowych rozwiązań, a także do sprawdzenia warunków uczestnictwa w programie Kredyt na innowacje technologiczne.

Kontakt.