Korzyści ze stosowania gazów osłonowych w procesie spawania


Korzyści ze stosowania gazów osłonowych w procesie spawania

21 luty 2018 r.

Gazy zawarte w powietrzu atmosferycznym mogą powodować utlenienie, lub porowatość otrzymanej spoiny. W celu skutecznej ochrony ciekłego metalu w jeziorku spawalniczym przed powietrzem atmosferycznym stosuje się gazy osłonowe. Są to gazy, które mają zasadnicze wpływy zarówno na jakość jak i na sposób spawania, np. zastosowanie gazów aktywnych z reguły poprawia wtopienie co sprzyja spawaniu i wpływa zdecydowanie na jakość . Zastosowanie niektórych gazów definiuje ukształtowanie lica spoiny jak i głębokości wtopienia. Innym czynnikiem, niemniej istotnym od rodzaju zastosowanego gazu jest jego równomierny przepływ. Przepływ gazu może być różny, dlatego ważne jest, aby dobrać właściwy przepływ do każdego zastosowania i wielkości dyszy, ponieważ może to zwiększyć wydajność i zapewnić wysokiej jakości spoinę.

Dobór odpowiedniego przepływ gazu.

Na wybór odpowiedniego przepływu gazu wpływa wiele czynników. Do większości procesów spawalniczych wykorzystuje się mieszaniny gazów na bazie argonu jako gazy osłonowe. Gazy te są cięższe od powietrza i zazwyczaj wymagają  mniejszego przepływu niż mieszanki gazowe oparte na helu, ponieważ hel jest zdecydowanie lżejszy niż powietrze. Na wielkość przepływu gazu ma też wpływ grubość spawanego materiału. Dla materiału o grubości 1-3 mm, zazwyczaj stosuje się niższy przepływ gazu, czyli 8-12 litrów na minutę. Dla grubszego materiału konieczne jest zwiększenie do 15-20 litrów na minutę. W przypadku stosowania  mieszanin zawierających hel, wielkość przepływu gazu może być jeszcze większa. Na przepływ gazu może mieć wpływ technika spawania. Spawanie zautomatyzowane wymaga zazwyczaj większego przepływu niż spawanie ręczne.

Kontrola przepływu gazu osłonowego.

Kiedy mamy już dobrany przepływu gazu do konkretnego procesu spawalniczego należy sprawdzić prawidłowość działania reduktora. Do tego celu używa się rotametru z kulką, który umożliwia dosyć dokładny pomiar przepływu w miejscu stosowania gazu. W przypadku wykorzystywania większej ilości urządzeń spawalniczych można pokusić się o instalację systemu dystrybucji gazu, za pomocą którego można dokładne ustawić wielkość przepływu gazu osłonowego.

W Inter-Castor stosujemy następujące metody spawania:

– elektrodą otuloną MMA (111),
– elektrodą metalową w osłonie gazu obojętnego MIG (131),
– elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych MAG (135),
– drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych MAG (136),
– elektrodą wolframową: TIG (141).

Posiadamy kwalifikowaną technologię spawania blach ze stopu niklowego Inconel 600 metodami MIG(131) i MMA (111) wg normy PN-EN ISO 15614-1 „Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu”.

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci byli w pełni zadowoleni zarówno z realizowanych zamówień, jak i zasobu informacji, które są w stanie pozyskać kierując do nas swoje pytania. Jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.

Kontakt