MAG 135 136


Metody spawania MAG 135, 136

11 stycznia 2018 r.

Spawanie metodą MAG  polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą, a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły. Łuk i roztopiony metal są chronione gazem osłonowym. Jako gazy osłonowe stosuje się gazy aktywne – dwutlenek węgla lub jego mieszaninę z argonem.

Skąd zatem rozróżnienie na metodę 135 i 136?

W celu zrozumienia podstawowych różnic pomiędzy metodami spawania MAG 135 i MAG 136 należy w pierwszym kroku odnieść się do obowiązujących norm. Podstawowe informacje w tej kwestii znajdują się w normie PN-EN ISO 4063 „Spawanie i procesy pokrewne – nazwy i numery procesów”:

MAG 135 –  Spawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego.

MAG 136  – Spawanie MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu topnikowym

Zatem różnica w oznaczeniach metod MAG 135 / 136 polega na zastosowanym w procesie spawania drucie spawalniczym. Wymienione metody spawania oprócz różnic w stosowanym drucie spawalniczym charakteryzują się także różnicami w stosowanych technikach spawania oraz stosowane są różnych  sektorach przemysłu.

Zalety metody MAG 136
• materiał spawany nie musi być idealnie czysty jak w metodzie MAG-135,
• zastosowanie drutu proszkowego przyśpiesza proces spawalniczy,
• większa wytrzymałość połączeń i głębszy wtop w materiał – spawanie na wyższych parametrach.

Wady metody MAG 136
• jakość spoiny uzależniona od umiejętności spawacza,
• po spawaniu pozostaje otulina jak w metodzie 111,
• zmiana rolek w podajniku.

Zastosowanie metody MAG 136
Zaletą spawania MAG-136 jest fakt, iż materiał spawany nie musi być idealnie czysty. Spawanie MAG-136 przyśpiesza proces spawania i zbliża się wytrzymałością do spawania elektrycznego. Spawanie MAG jest wykorzystywane nieomal we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego, między innymi przemysł ciężki oraz maszynowy obejmujący stocznie, wytwarzanie konstrukcji stalowych, zbiorników, rurociągów oraz branże konserwacyjne i remontowe.

W Inter-Castor stosujemy następujące metody spawania elektrycznego:
– elektrodą otuloną MMA (111),
– elektrodą metalową w osłonie gazu obojętnego MIG (131),
– elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych MAG (135)
– drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych MAG (136),
– elektrodą wolframową: TIG (141).

Posiadamy kwalifikowaną technologię spawania blach ze stopu niklowego Inconel 600 metodami MIG(131) i MMA (111) wg normy PN-EN ISO 15614-1 „Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu”.

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci byli w pełni zadowoleni zarówno z realizowanych zamówień, jak i zasobu informacji, które są w stanie pozyskać kierując do nas swoje pytania. Jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.

Kontakt