MIG(131)/MAG(135)


Spawanie metodą MIG(131)/MAG(135)

20 września 2017 r.

Spawanie metodą MIG/MAG  polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą, a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły. Łuk i roztopiony metal są chronione gazem osłonowym.
Rozróżniamy następujące szczegółowe określenia na proces spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów:
MIG – (Metal Inert Gas) – tą nazwą określa się proces spawania, gdy jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie obojętny, np. argon, hel.
MAG – (Metal Active Gas) – tą nazwą określa się proces spawania, gdy jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie aktywny, np. CO2.

Jak przebiega w skrócie proces spawania metodą MIG/MAG ?

Z uchwytu wysuwa się płynnie drut spawalniczy, który ulega stałemu stapianiu w łuku elektrycznym. Materiał stopionego drutu miesza się ze stopionym materiałem łączonym tworząc płynne jeziorko spawalnicze. Po przesunięciu się łuku jeziorko spawalnicze krzepnie tworząc trwałe złącze. Poprzez uchwyt spawalniczy doprowadzany jest stale gaz osłonowy, który chroni roztopiony metal przed oddziaływaniem atmosfery oraz chłodzi uchwyt.

Cechy metody spawania MIG/MAG:

Zalety:
– uniwersalna metoda – można spawać różne metale i ich stopy we wszystkich pozycjach,
– wysoka wydajność spawania – znacznie wyższa niż elektrodami otulonymi,
– relatywnie niski koszt materiałów spawalniczych – łączne koszty niższe o około 20% od kosztów spawania elektrodami otulonymi,
– dobra jakość spoin,
– możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody.

Wady:
– jakość spoin w dużym stopniu zależna od umiejętności spawacza,
– relatywnie wysokie koszty zakupu urządzeń i wyposażenia,
– spawanie MAG cechuje większa skłonność do powstawania przyklejeń i porowatości spoin.

Zastosowanie metody MIG/MAG

Metoda MAG jest stosowana do łączenia między innymi stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, natomiast metoda MIG do spawania aluminium, magnezu, miedzi i innych metali nieżelaznych i ich stopów.

W Inter-Castor stosujemy następujące metody spawania elektrycznego:
– elektrodą otuloną MMA (111),
– elektrodą metalową w osłonie gazu obojętnego MIG (131),
– elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych MAG (135)
– drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych MAG (136),
– elektrodą wolframową: TIG (141).

Posiadamy kwalifikowaną technologię spawania blach ze stopu niklowego Inconel 600 metodami MIG(131) i MMA (111) wg normy PN-EN ISO 15614-1 „Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu”.

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci byli w pełni zadowoleni zarówno z realizowanych zamówień, jak i zasobu informacji, które są w stanie pozyskać kierując do nas swoje pytania. Jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.

Kontakt