Napawanie


Techniki regeneracji – napawanie

12 kwietnia 2018 r.

Wysokie koszty wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów można zmniejszyć poprzez techniki napawania, pozwalających regenerować takie elementy. Naprawione elementy często są trwalsze niż oryginalne, ponieważ w procesie regeneracji jest możliwe nałożenie warstw bardziej odpornych na zużycie, udar, ścieranie czy korozję. Dlatego też napawanie jest szeroko stosowane także i dla nowych elementów.

Napawanie polega na dokładnym stopieniu materiału dodatkowego (spoiwa) z nadtopionym materiałem podłoża i utworzenia napoiny. Udział spoiwa w nałożonej napoinie, zależnie od stosowanej metody, może dochodzić do kilkudziesięciu procent.

W zależności od źródła ciepła, którym może być płomień gazowy, łuk elektryczny lub wiązka lasera, stapiającego materiał dodatkowy (drut, pręt, taśma lub proszek) można wyróżnić następujące metody napawania:

– gazowe,
– elektryczne: łukowe (elektrodą otuloną, elektrodą nietopliwą lub elektrodą topliwą w osłonie gazowej, łukiem krytym), żużlowe, plazmowe.

Ogólnym celem napawania jest regeneracja części maszyn bądź wytwarzanie elementów maszyn z uszlachetnioną warstwą wierzchnią zwiększającą odporność na: korozję, zużycie ścierne, erozję, kawitację, albo zwiększające żaroodporność i żarowytrzymałość (napawanie produkcyjne). Nakładane materiały posiadające wymagane wysokie właściwości pochodzą ze wszystkich grup materiałowych – metali i stopów, cermetali, ceramiki oraz tworzyw sztucznych. W technice napawania podstawowe znaczenie mają stale niskostopowe, stale wysokostopowe odporne na korozję, wysokowęglowe stopy żelaza, stopy na bazie niklu, kobaltu, stopy miedzi i aluminium, czyste metale – cynk, aluminium, tytan, nikiel cyrkon.

Napawane warstwy mają stosunkowo znaczną grubość (od 2 mm w górę), a w niektórych wypadkach musi być dodatkowo wprowadzona warstwa pośrednia, pozwalająca uniknąć problemów natury metalurgicznej. Dostępne są elektrody i druty spawalnicze zapewniające w różnym stopniu odporność na zużycie, korozję czy temperaturę, a także pozwalające nanosić warstwy zarówno na małe obszary, takie jak powierzchnie zaworów czy gniazda zaworów, jak i na duże — na przykład powierzchnie nośne wałów czy walce walcarek. Napawanie utwardzające jest stosowane zwłaszcza do elementów maszyn wykorzystywanych do robót ziemnych, do elementów kruszarek materiałów skalnych oraz w przemyśle przetwórczym.

Przygotowanie powierzchni do napawania polega na oczyszczeniu, usunięciu wszelkich wad, a zwłaszcza pęknięć oraz ewentualnie ułożeniu wstępnej warstwy, która pozwala uniknąć wytworzenia się kruchych faz międzymetalicznych w obszarze stopienia napoiny z podłożem oraz przyczynia się do zmniejszenia naprężeń cieplnych i znacznych odkształceń w nakładanej napoinie.

 

Potrzebujesz fachowej pomocy?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi Klienci byli w pełni zadowoleni zarówno z realizowanych zamówień, jak i zasobu informacji, które są w stanie pozyskać kierując do nas swoje pytania. Jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.

 

Kontakt